१० शेळ्यांचे शेळीपालन खर्च आणि नफा?🔥🔥🔥

Author channel Shivar, शिवार   2 мес. назад
230,360 views

2,523 Like   284 Dislike

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : S...

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : Shed Structure for Goat Farming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Join my WhatsApp group "Goat Farming A2Z : 197" Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KtwZs62HGJX19yK6ALT3yJ 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Click Here To Like Us On Facebook : https://www.facebook.com/goatanddogfarming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 शेळी पालनातील कटू सत्य भाग - १ : Facts Behind Goat Farming Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=blEXC4JCgh8&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 1 :: Selection of Goat for Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=fC3WydJRGX4&index=2&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 2 : Selection of Goat for Goat Farming Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=IDogCdeH92Q&index=3&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 1 : Actual Profit In Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=5th4hCocOBk&index=4&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 2 | Actual Profit In Goat Farming - 2 https://www.youtube.com/watch?v=JSB_nZvXjSk&index=5&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग ३ : Selection Of Goats for Goat Farming Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=4RF8p8gAM6k&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=6 शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग 4 : Selection Of Goats for Goat Farming Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=4hnYjzyv1_U&index=7&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 1 | Osmanabadi Goat Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=hcp30epQOjE&index=9&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 2 | Osmanabadi Goat Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=6moBiNTFwVA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=8 शेळीपालन करणाऱ्यासाठी व सुरु करणाऱ्यासाठी विशेष माहिती : https://www.youtube.com/watch?v=BZcteMXjzcw&index=10&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग १ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=c19YitTbeSM&index=11&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग २ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=jFfWDqEsBrE&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=12 शेळीपालनातील वैद्यकीय माहिती मिळवण्यासाठी काय करावे : Get Medical Assistance in Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=yddFWPlgazc&index=13&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनातील नियोजन भाग १ : Management in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=hQCyQRY5jOU&index=14&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेड चे नियोजन 1 || Management of Shed in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=95-PWCrIciU&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=19 शेळीपालनासाठी बँक लोन || Bank Loan or Schemes for Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=P104YXj182g&index=22&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनाबाबत विचारले जाणारे प्रश्न || Questions Asked About Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=C5go1nNrqqg&index=26&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc मला शेळीपालन करायचं आहे, पण ...भाग - 1|| I Want To Do Goat Farming But..... Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=Sq_k194AyWA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=27 शेळीपालन Business का Side Business Part 1|| Goat Farming As a Business or Side Business Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=MfImBO1IgCU&index=30&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc बंधिस्त शेळीपालनासाठी शेळी बंधिस्त कशी करावी.... https://www.youtube.com/watch?v=WVdXlbPC-Mc&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=35 शेळीबद्दल थोडी महत्त्वाची माहिती... || Basic Important Information About Goats https://www.youtube.com/watch?v=KLEWcTooUpI&index=36&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करण्याआधी आपण काय करतो... || What we do to start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=tSR-Ukf_j6w&index=37&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन किती शेळ्यांपासून चालू करावे || How Many Goats Needed To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=xCcjg1DEPo8&index=39&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन व्यवसाय म्हणजे एक ATM का ? || Is Goat Farming Is Like An ATM ? https://www.youtube.com/watch?v=W1eHubsPhAQ&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=40 शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=wxKy_wXVAV8&index=41&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc Keywords : goat farming, goat farming and dog breeding, goat farming by ajit mulik, ajit mulik, goat farming shed, shed structure for goat farming, goat farming shed structure

7/12 च्या बातम्या: उस्मानाबादच्या सतिश खडकेंचे अनोखे शेळीप...

712 : Osmanabad : Shelipalan Special Story

पहा, शेळीपालन सुरू करण्याआधी कोणता महत्वाचा चारा लावावा...

या व्हिडीयोमध्ये शेळीपालन सुरु करण्याआधी कोणकोणते चारा पिके घ्यावीत. या बद्दल माहिती देणेत आली आहे. -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "शेळीला होणारया मावा रोगाबद्दल घरगुती उपाय..! / best seo optimization companies / SGF News" https://www.youtube.com/watch?v=v1jzaH33B28 -~-~~-~~~-~~-~- * कृपया विश्वास ठेवून हे एकदा वाचा. सदरील लिंक ओपन करा. ( http://sataragoatfarm.npage.de/--.html ) बाकीचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा. https://www.youtube.com/watch?v=SnVyUppbvn4 https://www.youtube.com/watch?v=b_fqPoTDqKY https://www.youtube.com/watch?v=90qWeiM5qhE https://www.youtube.com/watch?v=lNE2C5ZA1X8 https://www.youtube.com/watch?v=L0wedolb5wA https://www.youtube.com/watch?v=_TGwoiNDQEk https://www.youtube.com/watch?v=9Tm8EQ7Ho8Y https://www.youtube.com/watch?v=EWR97631Ark https://www.youtube.com/watch?v=5QlWzoaF0nk https://www.youtube.com/watch?v=xo0OHcEL6Ks https://www.youtube.com/watch?v=2NZakJEkCXo https://www.youtube.com/watch?v=qzCMo0rUQKE https://www.youtube.com/watch?v=21XiAlCurDM https://www.youtube.com/channel/UC_msCWNuEVwXnt0ZzO5TSjA https://www.youtube.com/watch?v=1rCJuOPwQWU https://www.youtube.com/watch?v=rCeWKfY0JoI https://www.youtube.com/watch?v=VrGg2BBqXPE https://www.youtube.com/watch?v=5ki7SDtHobA https://www.youtube.com/watch?v=e0AIKgeg07A https://www.youtube.com/watch?v=1rH83Ah9lRc https://www.youtube.com/watch?v=pj9Yv91dE-0 https://www.youtube.com/watch?v=6_4ZDYzymbc https://www.youtube.com/watch?v=eO1PL6R-33w https://www.youtube.com/watch?v=IV-VFki1o90 https://www.youtube.com/watch?v=Bo9iZS07cBg https://www.youtube.com/watch?v=NMn13h38s0s https://www.youtube.com/watch?v=ol6d5cW5KRU https://www.youtube.com/watch?v=VJq1_OOlFu8 https://www.youtube.com/watch?v=OIAfYMsrL2c https://www.youtube.com/watch?v=v1jzaH33B28 https://www.youtube.com/watch?v=5FGAqsZqZ9I https://www.youtube.com/watch?v=wkbso0zinzQ https://www.youtube.com/watch?v=OMmLIJsWYGs https://www.youtube.com/watch?v=rNv0euKreQc https://www.youtube.com/watch?v=xsZQoMMrAyw https://www.youtube.com/watch?v=cfDzVIm0t34 https://www.youtube.com/watch?v=K51L45CMviQ

धंदा स्वतःच्या पैशानेे करायचा नसतो - Snehal Kamble | SNEHALNITI

Proof is here 👉 :https://www.tesla.com/charge-at-home The electric car is a new concept in the world of the automotive industry. Tesla Car is a very good example of those type of cars. But how Tesla Car build the company, how they approach investors? how are they dealing with consumers? Watch this video to know the Tesla business inside out.  #SnehalNiti, #SnehalKamble, #BusinessIdeas #Marathi #Udyojak ---------- विजेवर चालणारी टेस्ला कार आपल्यासाठी नवीन संकल्पना नाही. परंतु, विजेवर चालणारी ही टेस्ला कार फक्त एक मिनीटात चार्ज होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले. टेस्ला कंपनीने आपल्या कंपनीत गुंतवणूक कशी आणली? यापूर्वी ही विजेवर चालणा-या गाड्या होत्या त्या का मोठ्या होऊ शकल्या नाहीत? टेस्लाने कसा धंदा सुरू केला, पहा स्नेहल कांबळे यांच्या या व्हिडीओद्वारे... #स्नेहलनीती #स्नेहलकांबळे #म #मराठी #उद्योजक ---- Follow Snehal Kamble on Social Media Youtube : https://goo.gl/T8XD5G Facebook : https://goo.gl/SDh3JX Twitter : https://goo.gl/zzqL97 Call Us on 8291103660 WhatsAPP 7045952510

शेळीपालनासाठी बँकेतुन कर्ज कसे काढायचे Bank Loan For Goat Farming

शेळीपालनासाठी बँकेतुन कर्ज कसे काढायचे Bank Loan For Goat Farming ******************************************************************** Follow this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/Ccuz2ZuRyJnCuL0lpI5svE ******************************************************************** शेळीपालनासाठी बँक लोन || Bank Loan or Schemes for Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=P104YXj182g&t=7s&index=22&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी बँकेत खाते कसे काढावे व त्याचा योग्य वापर कसा करावा https://www.youtube.com/watch?v=w8x_wVbANKw&index=23&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc Nabard || राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक || National Bank for Agriculture and Rural Development https://www.youtube.com/watch?v=FvTcNZ6n0PU&index=24&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी नाबार्डचे कर्ज कसे काढावे || HOw to apply for NABARD Loan For Goat Farming Schemes https://www.youtube.com/watch?v=yJJGrEOqzpg&t=3s&index=25&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी बँकेतुन कर्ज कसे काढायचे, Bank Loan For Goat Farming, What I Think About, Goat Farming, Goat Farming In India, Bank Loan, Loan For Goat Farming, Goat Farming Method, Goat Farm

DVD च्या खरेदी साठी व अधिक माहितीसाठी खालील नंबर वर संपर्क साधा.
Contact No. +91 7020309733

मित्रांनो आजकाल एक नवीन लाट सुरु झाली आहे. बंदिस्त शेळीपालन सुरु करायचं आणि कोटी मध्ये फायदा मिळवायचा.हे खर आहे पण त्यासाठी आपल्याला या व्यवसायाची उद्योगप्रणाली माहित असण गरजेचं आहे.शेळीपालनातील खाचखळगे व अडचणी जर का आधीच माहित असलतील तर या व्यवसायात आपल्यास आपण खंबीर पणे उभे राहू शकतो.
मित्रांनो कोणताही व्यवसाय सुरु करताना जर Calculated Risk घेतली तर तो व्यवसाय नक्क्की यशस्वी होतो.कोणतीही कंपनी ज्या वेळेस एखादे Product बाजारात आणत असते तेव्हा ती कंपनी त्याचा पुरेपूर रिसर्च करत असते. त्याचप्रमाणे आपणही आपल्या शेळीपालानाचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे.जर का आपण आपले काही पैसे व्यवसायात गुंतवत असू तर आपल्याला या व्यवसायात कोणत्या गोष्टींना सामोरे जायचे आहे हे आधीच माहित असण गरजेचं आहे
शिवार च्या या नवीन DVD कार्यक्रमात १०० शेळीपालकांचा अनुभव घेऊन त्यांनी केलेल्या चुका व त्यावर मात करून पुढे जाण्याचे उपाय

शिवार पेज ला लाईक करा: https://www.facebook.com/shivargoatfarm/

शिवार फेसबुक ग्रूप
https://www.facebook.com/groups/1629848857047576/

-Email Id: shivargoatfarm@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------
[Subscribe the channel for more videos Thanks for watching ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments for video:

Similar video